Werkzaamheden

Werkzaamheden op de begraafplaats:

*  op- en herbegraven.

*  opgraven en cremeren.

*  opgraven, overbrengen naar een andere begraafplaats voor bijzetting.                    

*  opgraven, repatriëring naar het land van bestemming.

*  ruimingen van graven, gedeelten of gehele begraafplaatsen.

Bij een opgraving moet aan het volgende voldaan:

*  verlof (toestemming) tot opgraving aanvragen bij de Burgemeester      der Gemeente, waar het stoffelijk overschot is begraven.

*  bestemming stoffelijk overschot, herbegraven of crematie.

*  bij crematie, verlof tot cremeren. 

**  De rechthebbende van het graf geeft opdracht tot opgraven, herbegraven, cremeren.

Het aanvragen van bovenstaande documenten en het vervullen van de voorgeschreven formaliteiten kunnen wij op u verzoek verzorgen.

Afscherming werkzaamheden.

Zo behoort het voor het publiek afschermen van het op te graven graf tot de standaard procedures.

Meer informatie ?

Wilt u meer informatie of advies (geheel vrijblijvend) neem gerust contact met ons op  mobiel 00 31 (0)6 28 55 98 88

info@gravendienstvanlierop.nl

Baffinstraat 45, 5665 VV   Geldrop  ( Nederland/The Netherlands )

U kunt op ons rekenen.

Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar.

Voor elke opgraving – herbegraven – crematie wordt een vrijblijvende offerte op maat gemaakt.

Schuiven naar boven